Poslovna enota Bežigrad

 

RAM d.o.o.
Podmilščakova ulica 18
1000 Ljubljana

(v poslovni stavbi OZ Železopromet)

Kontaktni podatki

R.A.M. inženiring d.o.o.

Brilejeva ulica 13
1000 Ljubljana
ID za DDV: 16635779
MŠ: 8076855000

Tel: +386 (01) 431 30 73
GSM: +386 (0) 40 428 400

Info @ ram . si